Emtea Nakliyat Sigortası

nakliyat

Kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden diğer bir yere taşınmakta olan her türlü yükün, taşınmaları sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelerden kaynaklanan hasarlara karşı teminat sağlamaktadır.

Nakliyat emtea sigortası, sefer esası ile yapılmaktadır.

Sigortalı her seferde;

  1. Taşınacak yükün ne olduğunu,
  2. Miktarını (Kg.,adet),
  3. Tutarını,
  4. Ambelaj cinsini,
  5. Nereden yüklenip, nereye indirileceğini,
  6. Hangi yolla taşınacağını (kara,hava,deniz-Ada Ülkesi olmamız dolayısı ile çıkış ülkesinde karayolu kullanılsa da bize ulaşması için deniz yada hava yolu mutlaka kullanılmaktadır.),
  7. Nakil aracının bilgilerini (gemi ise ismi, bayrağı, imal yılı, klas sertifikası, tır var ise plakası, şöförün ismi, uçak ise de şirketi, sefer sayısı, kalkış ve varış saatleri)

sevkiyat başlamadan bildirmekle yükümlüdür.

Nakliyat Emtea Sigortası Teminat Türleri

Geniş Kapsamlı Teminat

Taşınan yükün çıkış deposundan, varış deposuna ulaşıncaya kadar uğrayacağı tüm zararları temin eder. Yükleme, boşaltma ve kısmi hasarlar da teminata dahildir. Ancak gecikmenin neden olduğu hasarlar, malın kusurundan veya kendi özelliğinden kaynaklanan hasarlar teminat kapsamının dışındadır.

Dar Kapsamlı Teminat

Taşınan yükün ve onu taşıyan aracın taşıma esnasında birlikte karşılaşacakları bir riziko neticesinde uğrayacağı zararların sigorta edilmesidir.

Ör.: Tırın kaza yapması, uçağın düşmesi, geminin batması.

Bu teminata girmeyen başlıca rizikolar, yükün çalınması, ıslanması ve eksilmesidir.

Tam Ziya 

Taşınan araçla malın birlikte tamamen zayi olması halinde güvence verir.