3.Şahıs Mali Sorumluluk

3 sahis sigortasi

Bu poliçe sigortalıyı, sigortanın geçerlilik süresinde meydana gelecek bir olay neticesinde,

  • 3. şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması,
  • 3.  şahıslara ait malların kaybolması veya hasara uğramasından dolayı, poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki ilişkilerinden dolayı, kendisine karşı, 3.  şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine karşı, poliçede yazılı teminat tutarına kadar güvence altına alır.Bu teminat, sigortalıyı haklı taleplere karşı olduğu gibi yersiz ve aşırı taleplere karşı da korur.Sigortalının bir tüzel kişilik olması durumunda sigorta, sigortalıya ait birimlerin sorumlu bulundukları görevleri yerine getiriken, 3.  şahıslara verecekleri zarar ve ziyandan doğan mali mes’uliyeti de kapsar.
  • Şahıs Mali Mesuliyet Teminatı kapsamında tazminat ödenebilmesi için, sigortalıya karşı KKTC Mahkemelerince hukuken sorumluluk yüklenmesi gerekir.