Vesaik İşlemleri

ok ticari gayrinakdi vesaik

İthalatçı ve ihracatçı arasında yapılan sözleşmeye dayanarak, ihracatçının ithalatçıdan sattığı malların karşılığında parasını almak için banka hizmetlerinden yararlanmasıdır.