Teminat Mektubu

ok ticari gayrinakdi teminat mektubu

Çalıştığınız gerçek kişiler veya kurum ve kuruluşlar lehine bir malın teslimi, bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi ve benzeri konularda muhatap kuruluşlara veya kişilere hitaben TL veya döviz cinsinden düzenlenen teminat mektubu ürünümüzden faydalanabilir, sermayenizi bağlamadan iş yaparak maliyet avantajı sağlayabilirsiniz. TL veya Döviz olarak düzenlenebilecek teminat mektuplarını geçici, kesin veya avans Teminat Mektubu olarak kullanabilirsiniz.”