Kabul Kredili Ödemeler

ticari11

Kabul kredili vesaik mukabili ihracat, ihracatçı firmanın malı sevk ettikten sonra ithalatçı ile anlaştıkları ve poliçe üzerinde belirttikleri bir tarihte tahsilat yapılmasını içeren bir ihracat yöntemidir.

İhracatçı tarafından düzenlenen ve ithalatçı tarafından kabul edilen poliçenin ödemesi, bir banka tarafından aval verilmek suretiyle garanti de edilebilmektedir. İhracatçı aval verilen poliçeyi herhangi bir bankada iskonto ettirerek erken finansman olanağı sağlayabilir.

Nasıl çalışır?

 • İhracatçı malları gönderdikten sonra yükleme evrakları ve düzenlediği talimatıyla birlikte CapitalBank’a iletir.
 • CapitalBank evrakları ithalatçının bankasına (tahsil bankasına) gönderir.
 • Tahsil bankası poliçeyi ithalatçının kabulüne sunar, aval eklemesi istenmişse poliçeye avalini ekler ve vesaiki ithalatçıya teslim eder.
 • İthalatçı poliçe vadesinde ödemeyi yapar.

Bankalar;

 • Yükleme evraklarını incelemezler.
 • Poliçeye aval eklemedikleri sürece ödeme yükümlülüğü altına girmezler.
 • Satış sözleşmesinden bağımsız hareket ederler.

Avantajları

 • Düşük maliyet – düşük banka masrafları ile maliyetin kontrol altında tutulmasını kolaylaştırır
 • Akreditife nazaran daha b​asit ve kolay bir ödeme yöntemidir
 • İhracatçı, poliçeye aval eklenmesini talep ederek ödemeyle ilgili banka garantisi sağlayabilir.

Dezavantajları​

 • İhracatçı ise, malı yüklemesine rağmen, ithalatçının mal bedelini ödememesi riski ile karşı karşıyadır (aval eklenen bir poliçe olmaması durumunda)​​​