Stratejik Hedeflerimiz


  • Faaliyet alanımız içerisinde

2022 itibarı ile sağlam temeller üzerinde sürdürülebilir özkaynak getirisine sahip, bankacılığın tüm segmentlerinde hizmet veren ve sektör büyüklüğünde ilk 5 içerisinde yeralan bir banka olmak.

Güçlü sermaye yapısı, yüksek aktif kalitesi ve karşılık ayırma politikası ile olası makro şoklara karşı her zaman iyi konumlanmış olmak.

  • Kurumumuz adına

Bankacılığın tüm segmentlerinde, bireysel,kurumsal,ticari,şubesiz,digital,işlem bankacılığı…vs söz sahibi olmak için verimli hizmet altyapısını ve iş ortaklıklarını hayata geçirmek;

Teknolojik alt yapısı ve deneyimli insan kaynağı ile hızlı hizmet veren, müşterilerinin yaşam kalitesine, standartlarına, finansal kültürlerine katkıda bulunarak onların vazgeçemeyeceği bir banka olmak.

  • Müşterilerimiz için

Müşterilerimize, tüm bankacılık segmentlerinde kaliteli ve hızlı hizmet aldıklarının bilincini ve inancını sağlamak;

Bankamızın gücü ve kredibilitesi ile uluslararası piyasalardan sağlanacak avantajlı kaynakların reel sektörümüzün ve müşterilerimizin kullanımına en süratli bir şekilde sunmak.

  • Personelimiz için

Her çalışanımızın ekip içinde olmaktan gurur duyacağı, yüksek tatmin ve bağlılık ile çalışacağı bir kurum olmak;

Çalışanına; doğru kurumu seçtiğini, kendisine değer verildiğini, ödüllendirildiğini, takdir edildiğini, kendini geliştirebildiğini ve kariyer hedeflerine ulaşabileceğini hissettirmek.

  • Toplumumuz için

Kazandığını topluma aktarmayı başaran, yaşadığı toplumun gereksinmelerine duyarlı, kurumsal ve sosyal sorumluluk projeleri ve sorumlu iş anlayışı ile birlikte toplumun refah düzeyinin artırılması için çalışmalara imza atan bir banka olmak.